Asset allocatie van pensioenfondsen

Asset allocatie van pensioenfondsen

06 augustus 2020

Afgelopen mei concludeerde Alpha Research dat het Global Market Portfolio (GMP) het gemiddelde pensioenfonds verslagen heeft en de initiële coronadip beter heeft doorstaan. Met de nieuwe publicatie van de Nederlandse Bank over de asset allocatie van pensioenfondsen kunnen we de year-to-date performances van de twee portfolio’s beter onder de loep nemen.

Nieuwe publicatie asset allocatie van pensioenfondsen

Alpha Research onderzocht in een eerder artikel de historische rendementen van het gemiddeld Nederlands pensioenfonds volgens de data van de Nederlandse Bank, versus de performance van het GMP naar de paper van prof. Laurens Swinkels.

Interessant is de verandering van de asset allocatie van het gemiddeld pensioenfonds van eind december 2019 naar eind Q1 2020. De allocatie naar aandelen nam af van 30% naar 25%. Dit is mede veroorzaakt door de relatief sterkere waardedaling van het aandelendeel van de portefeuille en waarschijnlijk door een defensievere houding van de pensioenfondsen. Opvallend is dat de allocatie naar cash afgenomen is, van 1,4% eind 2019, naar 0,5% eind maart 2020. De laagste allocatie naar cash sinds 2007, de eerste peildatum van de DNB. Pensioenfondsen namen een grotere exposure naar vastrentende waarden, waarvan de allocatie steeg van 52% naar 59%.

Deze verschillen in asset allocatie is terug te zien in de verschillen in rendementen tussen het gemiddeld pensioenfonds en het GMP. Het gemiddeld pensioenfonds haalde een rendement van -8,6% in Q1, en 4,5% in de periode 31 maart tot 31 juli. Dit maakt tot een year-to-date rendement van -4,4%. Het GMP haalde rendementen van -10,5% en 7,8% in de respectievelijke periodes, neerkomend op een year-to-date rendement van -3,5%.

Defensiever profiel

Dit jaar heeft het GMP het dus weer beter gedaan dan het gemiddeld pensioenfonds. Door het aannemen van een defensiever profiel heeft het gemiddeld pensioenfonds het onverwachte herstel van aandelen in Q2 grotendeels misgelopen. Hoe zouden de pensioenfondsen hun allocatie eind vorig kwartaal aangepast hebben?

 

Bronnen:

Nominale rentetermijnstructuur pensioenfondsen (zero coupon)

Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.