Alternatives onder de loep

Alpha Research Alternatives Investment Meeting

Bij de huidige extreem lage rentes, het niet erg florissant macro-economisch beeld en spanningen in de aandelenmarkt zoeken beleggers naar alternatieven. Het is vooral een zoektocht naar alternatieven die de performance kunnen verhogen en/of een goede diversificatie bieden. De allocatie van beleggers naar alternatives vertoont dan ook een stijgende lijn. De totale wereldwijde allocatie naar hedge funds was medio 2019 ruim 3.200 miljard US Dollar. Met Alternatives als thema organiseerde Alpha Research op 8 oktober samen met J.P. Morgan, Jupiter Asset Management en NN Investment Partners een Investment Meeting in Amsterdam.

Beleggers gaan allocatie naar alternatives verhogen

“Meer dan 75% van de beleggers is van plan de allocatie naar alternatives te verhogen”, was een van de conclusies van de survey waarmee Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, de bijeenkomst opende. De professionele beleggers, die vooraf ondervraagd waren, vinden alternatives vooral aantrekkelijk vanwege de mogelijkheden van neerwaartse bescherming en de risico-/opbrengst verhouding. Infrastructuur, private debt of een beleggingsmix hebben daarbij de voorkeur, het minst populair zijn private equity en real estate.

Onderzoek naar alternatives

Sebastaan Oort, junior beleggingsanalist bij Alpha Research, presenteerde vervolgens de resultaten van een onderzoek van Alpha Research naar alternatives. Aan de hand van 17 alternatieve beleggingsstijlen is de Nederlandse markt geïnventariseerd waarin een totaal van 278 fondsen wordt aangeboden. Deze fondsen zijn door Alpha Research geanalyseerd op een zevental relevante aspecten voor fondsselectie. Hierbij is onder meer onderzocht welke specifieke fondsen en stijlen het beste risico-gewogen rendement bieden en welke fondsen het beste diversifiëren van bekende aandelen- en obligatie indexen.

Beleg als een pensioenfonds

Welke selectiecriteria en keuzes van belang zijn om alternatives in een particuliere portefeuille in te passen? Gastspreker Willem Johannesma van HJCO Capital Partners gaf in zijn presentatie inzicht in deze keuzevragen. HCJO richt zich op de particuliere belegger en vindt belangrijk dat er ‘skills’ worden toegevoegd. “Beleg als een pensioenfonds en die beleggen 20%-30% in alternatieven”, aldus Johannesma.

Wereldwijd zijn er ongeveer 5800 alternative funds. HCJO (dat samenwerkt met OAKK Capital Partners) heeft daarbij een voorkeur voor trendvolgende- , arbritrage- en multistrategyfondsen. Selectiecriteria zijn: weinig marktrisico en positieve alpha in slechte markten, trackrecord en repatatie, liquiditeit, AIFMD en AFM goedkeuring (bij voorkeur UCITS).

Een goede data-analyse is ‘key’

“Short selling is a dangerous game”, zo begon Magnus Spence van Jupiter Asset Management zijn bevlogen betoog over het shorten van aandelen. Maar, zo voegde hij er aan toe, de short portfolio is tot nu toe de ‘main alpha driver’ in de Absolute return strategy van Jupiter geweest.

Magnus Spence, Juper Asset Management

Een goede data-analyse is ‘key’. Een belangrijk punt is het prijskaartje om aandelen te lenen. Dit fluctueert met vraag en aanbod.  Dat kan een indicator voor de toekomstige prijs van een aandeel zijn. Ook de leenbeschikbaarheid van aandelen is belangrijk. Als lenen lastig is dan weet je dat het risico van een short squeeze toeneemt. Andere belangrijke bronnen kunnen zijn: het aandeelhoudersregister of gegevens van derden. Uit het aandeelhoudersregister kan je bijvoorbeeld halen of er een grote institutionele belegger in zit, zoals een groot pensioenfonds. Die zullen niet zo gauw verkopen. Dataleveranciers kunnen aanvullende gegevens leveren, bijvoorbeeld satellietfoto’s van voorraden of handelsstromen via e-commerce.

Flexible multi credit

Arnaud van der Wijk en Leroy Tujeehut, beiden van NN Investment Partners presenteerden een mogelijke oplossing in een wereld met lage rente: flexible multi credit. Flexibel zijn: de duratie (2-8 jaar), credit exposure (tussen 20% en 200%). Daarnaast kan een long/short strategie worden toegepast (bijvoorbeeld: long in EUR Investment Grade vs. short in USD High Yield) en wordt er gebruik gemaakt van Big Data. Een benchmark is er niet, het is een portfolio met ‘de beste ideeën’.

Arnaud van der Wijk, NN Investment Partners

Het selectieproces leidt tot een portefeuille met tussen de 300 en 450 namen. Van belang is een diversificatie naar sector, landen, regio’s, issuers en risicofactoren. Een van de belangrijkste allocatiebeslissingen binnen credit is de geografische diversificatie, vooral tussen developed en emerging markets, en vervolgens binnen developed tussen Europa en de VS.

Leroy Tujeehut, NN Investment Partners

Flexible multi credit wordt toegepast in ‘NN (L) First Class Yield Opportunities’- fund. Dit is een UCITS-fonds, het wordt daarom zo gemanaged dat het altijd liquide is.

De Multi-Manager Alternatives solution

Over de aanpak van multi-manager alternatives hield Karim Leguel van J.P. Morgan Alternative Asset Management Hedge Fund Solutions een presentatie. Met 11 verschillende (externe) managers beheert J.P. Morgan vijf verschillende strategieën: long/short equity, merger arbritrage/event driven, relative value, credit, en macro/opportunistic. De aanpak richt zich op een lage marktcorrelatie en lage volatiliteit 

Karim Leguel, J.P. Morgan

Van belang hierbij zijn de volgende vragen: wat is de overtuiging van J.P. Morgan over de manager en de gekozen strategie. En wat is de risk appetite van J.P. Morgan: het percentage dat het risicomanagement reserveert voor het neerwaartse risico. Daarbij wordt uitgegaan van kwantitatieve data: de volatiliteit van de manager, de beperking (‘drawdown’) en de mate van exposure van de manager, de mate van leverage,  P/E’s en duration. Ook wordt gekeken naar liquiditeit, die in de regel hoog is.
 

Fotograaf: Simon Knappstein