Asset allocatiespecialisten over 'Lage groei, lage rente, lage rendementen?'

Asset-Allocatie-Awards-2018-Ewout-van-Schaick-Olaf-van-den-Heuvel-Corne-van-Zeijl-Eelco-Ubbels

Op dinsdag 6 februari vond voor het derde jaar op rij de uitreiking van de Asset Allocatie Awards plaats. Het Nationale Asset Allocatie Debat ging aan de uitreiking vooraf en stond in het teken van het thema 'Lage groei, lage rente, lage rendementen?' Onderdeel van het debat waren de presentaties van drie asset allocatiespecialisten: Ewout van Schaick, Head of Multi Asset Portfolios, NN Investment Partners, Olaf van den Heuvel, Chief Strategist & Head Multi Asset Group, Aegon Asset Management en Corné van Zeijl, Strategist bij ACTIAM. Uiteraard kwamen ook de forse koerscorrecties van de voorafgaande dag ter sprake.

Ewout-van-Schaick-NNIP-Asset-Allocatie-Awards-2018

Tijd voor een pauze?

“Tijd voor een pauze?”, was de centrale vraag van Ewout van Schaick. Gedreven door sterke economische fundamentele data (zowel de economie als de bedrijfswinsten) staan aandelen met stip op nummer één. Belangrijk is dat het met de inflatie nog wel mee lijkt te vallen, al is er  wat onrust bij beleggers ontstaan zoals de recente koersbewegingen laten zien. Vooralsnog blijven centrale banken nog rustig. Wel zijn er volgens Ewout van Schaick op middellange termijn enkele risico’s. Een oplopende inflatie kan tot een kantelend monetair beleid leiden en er kunnen onevenwichtigheden ontstaan. Dan zijn er nog de (geo-) politieke gevaren. Van belang is om de gedragsaspecten in de gaten te houden, een essentieel onderdeel in de analyse van NN Investment Partners. Ewout van Schaick wijst o.a. op het sterke bullish sentiment, terwijl de risico-aversie op een erg laag punt is beland. Kortom, exuberant beleggersgedrag verhoogt het correctierisico op korte termijn. Met deze waarschuwing in het achterhoofd, kan volgens NN Investment Partners nog steeds voor groei activa worden gekozen.

Olaf-van-den-Heuvel-Asset-Allocatie-Awards-2018

Invloed van de vergrijzing

Olaf van de Heuvel van Aegon Asset Management schetste op basis van de economische data eveneens een fundamenteel rooskleurig beeld. De beren op de weg zouden de arbeidsmarkt kunnen zijn, waar bij het huidige groeitempo de rek eruit raakt, en een verkrapping van het monetaire beleid dat in combinatie met hoge schulden voor een rem op de groei kan zorgen. Een opvallend element in de presentatie was de invloed van de vergrijzing. Hiervan was tot nu toe de grootste impact, namelijk meer sparen en minder investeren, in Europa, Japan en China, maar recente analyse wijzen erop dat in de VS nu het hoogtepunt wordt bereikt, terwijl elders de invloed geleidelijk afneemt. Het geheel overziend zal volgens Aegon de volatiliteit toenemen, en de rendementen van de traditionele activa lager worden. Aegon ziet in de huidige omstandigheden aantrekkelijke kansen voor de meer illiquide beleggingen, zoals Nederlandse hypotheken en ABS’s.

Corne-van-Zeijl-Asset-Allocatie-Awards-2018

Oververhit sentiment

Qua analyse van de economische fundamenten zat Corné van Zeijl (ACTIAM), op de lijn van de twee andere sprekers: de vooruitzichten zijn goed. In een aantal heldere grafieken liet hij verschillende ontwikkelingen de revue passeren. De risicopremies voor aandelen zijn nog steeds redelijk, al zijn deze voor Amerikaanse aandelen inmiddels (te) laag geworden. De rendementen op obligaties zullen laag tot negatief worden door stijgende inflatieverwachtingen en de centrale banken die daarom het QE-beleid gaan afbouwen. Corné was wel redelijk positief op onroerend goed. Een sector die op korte termijn beïnvloed wordt door de rentebewegingen, maar op de langere termijn kansen biedt op grond van de lage relatieve waardering. De recente koersdaling is een duidelijk gevolg van een oververhit sentiment. ACTIAM had daarop ingespeeld en onlangs haar aandelenpositie verlaagd in afwachting van een goed instapmoment.

Fotograaf: Simon Knappstein