Centrale Banken in 2019

Centrale Banken in 2019

Centrale Banken hebben een grote invloed op de financiële markten. Een outlook 2019 kan niet zonder een visie op Centrale Banken. Op 22 november a.s. organiseert Alpha Research daarom een seminar met als thema ‘Central Banks: New Players, New Regimes’. Wat speelt er zoal rond dit thema? We hebben een aantal onderwerpen op een rijtje gezet.

De opvolger van Mario Draghi

Wie zal de volgende president van de ECB zijn? Het antwoord kan een duidelijker beeld geven van het rentetraject in de eurozone – van groot belang voor beleggers wereldwijd. Hij (of zij) moet sterk in de schoenen staan, want duidelijk is dat de politiek stevige druk uitoefent om de rente laag te houden. We zien die druk in de VS, in Turkije, in Italië en meer landen. Er circuleren diverse namen, maar uiteindelijk gaat het om de vraag of het iemand wordt die geneigd is om QE versneld af te bouwen (wat neerkomt op de rente sneller te verhogen). Dan denkt men traditioneel aan een Noord-Europeaan. Van een Zuid-Europeaan wordt een wat soepeler beleid verwacht. Een evenwicht tussen nationaliteiten is belangrijk voor de top van de ECB. De benoeming van de nieuwe voorzitter van het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme (SSM, Single Supervisory Mechanism), de Europese instelling die toezicht houdt op banken in de eurozone, vormt daardoor ook een belangrijke aanwijzing voor de opvolger van Draghi. Deze maand vindt de voordracht van de voorzitter van het SSM plaats.

De Amerikaanse FED

Vaststaat dat de centrale banken langzaam de geldkraan gaan dichtdraaien, het tempo waarmee is de vraag. De centrale bank van de Verenigde Staten bij monde van Jerome Powell loopt daarbij voorop. Het hele jaar kruipt de rente op Amerikaanse staatsobligaties al omhoog, sinds kort schommelt de 10- jaars rente tussen de 3,15% en 3,25% (tegen 0,54% in Nederland).  Nu de rentes oplopen worden obligaties weer een alternatief voor aandelen. De dividenduitkeringen op veel Amerikaanse aandelen zijn niet langer hoger dan de rentecoupon. Obligaties komen weer in beeld als een alternatief wat, door oplopende koersen, de rente weer een neerwaartse druk kan geven. Maar hoe ver de rente op tien jaar staatsobligaties oploopt is uiteindelijk de uitkomst van de economische groeiverwachtingen, de inflatieverwachtingen, fiscaal en monetair beleid en de wisselwerking tussen de aandelen- en obligatiemarkten. De FED richt zijn kompas op de inflatie.

Inflatie

De ontwikkeling van de inflatie is een bepalende factor voor het rentebeleid. De inflatie in de VS ontwikkelt zich zoals de FED zich voor ogen houdt. Onder invloed van de stijgende olieprijs is de kerninflatie tot iets boven de Federal Reserve doelstelling van 2% opgelopen. De arbeidsmarkt in de Verenigde Staten ontwikkelt zich sterk. Een oplopende loonontwikkeling kan zorgen voor verdere inflatoire druk. Worden de inflatieverwachtingen binnenkort naar boven bijgesteld, dan komt er meer ruimte voor oplopende rentes.

In de eurozone is de inflatie iets boven de 2,0 %. De stijgende inflatie is vooral een gevolg van de energieprijzen, die in een jaar tijd met 9 procent zijn toegenomen. De ECB hanteert een inflatie van - net geen - 2 procent als streefcijfer. De kerninflatie - zonder volatiele energie- en voedselprijzen – blijft echter laag: nog geen 1,0%. Dit lijkt de kans te verkleinen dat de ECB veel haast maakt met de afbouw van QE.

Euro/Dollar verhouding

Een andere vraag is wat de gevolgen voor de Euro/Dollar verhouding zijn als de rente uit elkaar blijft lopen. De Euro zit al een tijd in een bandbreedte die aan de onderkant wordt begrensd door de 1,13 dollar en aan de bovenkant door 1,18 dollar. Medio oktober zagen we de dollar dalen toen de vraag naar treasuries toenam en de Amerikaanse rente wat onder druk stond. Maar het is niet alleen de rente die de koersverhouding bepaalt: hoe loopt de Brexit af, wat gebeurt er met Italië en hoe gaan de VS en China onderling met elkaar om?

Tot slot

Waarom werd ook al weer QE in het leven geroepen en daarmee de rentes kunstmatig verlaagd? Uiteindelijk waren dat de hoge schuldniveaus en die …..zijn er nog steeds! Kortom, het thema ‘Centrale Banken’ heeft veel aspecten die de financiële markten in het hart raken. Welke beleggingscategorieën zijn het aantrekkelijkst onder het beleid van de Centrale Banken dat ons te wachten staat? Op het seminar van Alpha Research op 22 november komen dan ook verschillende sprekers die elk vanuit hun perspectief (aandelen, vastrentend, inflatie) dit thema belichten.