Debat en poll met drie asset allocatie specialisten

Lukas Daalder - BlackRock, Olaf van den Heuvel - Aegon Asset Management, Wim Barentsen - Achmea Investment Management

Zoals altijd werd de uitreiking van de Alpha Research Asset Allocatie Award op 5 februari vooraf gegaan door een debat. Het debat stond onder de bezielende leiding van Eelco Ubbels, die een zestal stellingen voorlegde aan zowel het publiek als aan de sprekers van de middag. De sprekers waren Lukas Daalder van BlackRock, Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management en Wim Barentsen van Achmea Investment Management. Het publiek kon zijn mening geven door middel van de eigen mobiele telefoon. Wat volgde was een geanimeerd debat met veel input van het publiek.

Is Brexit een probleem?
De eerste stelling luidde als volgt: “Brexit is als het millenniumprobleem in 2000; veel paniek vooraf, maar als het moment daar is draait de wereld gewoon door.” Ongeveer 30% van het aanwezige publiek was het hier niet mee eens, en was wel degelijk van mening dat de Brexit voor de nodige problemen zal zorgen. Het commentaar van Wim Barentsen was dat de Brexit geen wereldwijde recessie zal veroorzaken, maar dat het ook zeker geen non-event is. Olaf van den Heuvel was van mening dat met name een zogeheten ‘harde Brexit’ de nodige impact zal hebben.

Een recessie of niet?
De volgende stelling ging over de vraag of de Verenigde Staten in 2019 of 2020 in een recessie zullen belanden. Hier was maar liefst 85% van de aanwezigen van mening dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, en dat een recessie meer dan twee jaar weg is. Het panel was duidelijk minder optimistisch. Lukas Daalder herinnerde het publiek eraan dat een omslag in de economie snel kan gaan. Wim Barentsen betrok de politiek bij zijn antwoord, en betoogde dat Trump de huidige economische cyclus zal willen rekken tot aan de presidentsverkiezingen in november 2020.

Over- of onderwogen aandelen?
De derde stelling luidde als volgt: “De huidige wereldwijde economische groeivertraging betekent dat je onderwogen aandelen moet zijn”. Hier was een ruime meerderheid van het publiek het niet mee eens. Olaf van de Heuvel voegde toe dat ook Aegon niet van mening is dat je dit jaar onderwogen aandelen zou moeten zitten. Lukas Daalder hechtte eraan onderscheid te maken tussen de verschillende regio’s. Hij vindt de Verenigde Staten op dit moment duur, Europa risicovol, en ziet eigenlijk de meeste kansen in Emerging Markets.

Debat en poll met drie asset allocatie specialisten

 

Houdt Draghi de rente laag?
Als vierde werd gevraagd of Draghi de eerste ECB president wordt die gedurende zijn termijn de rente niet verhoogd heeft. Hierop antwoordde vrijwel iedereen in de zaal positief. Maar liefst 90% van de aanwezigen onderstreepte de stelling. Lukas Daalder bevestigde dat er geen renteverhoging verwacht mag worden voordat in november de termijn van Draghi afloopt. Wim Barentsen voegde toe dat het interessanter is om te zien wie Draghi op zal volgen als ECB President. Wordt het een Noord- of een Zuid-Europeaan?

Gaat de ECB aandelen inkopen?
Vervolgens werd de vraag gesteld of de ECB bij de volgende crisis over zal gaan tot het opkopen van aandelen. Hierover waren de meningen verdeeld. Ongeveer 30% van het publiek denkt dat dit inderdaad zal gaan gebeuren. Olaf van den Heuvel zei dat dit in Japan al gebeurt, maar dat het in Europa niet zal werken, omdat de aandelenmarkt hier relatief een stuk kleiner is. Lukas Daalder voegde eraan toe, dat het inkopen van aandelen door de centrale bank in Japan niet effectief is, en dat hij hoopt dat het in Europa dan ook niet gaat gebeuren.

Zijn Amerikaanse obligaties weer interessant?
De finale stelling in het debat behandelde de markt voor vastrentende waarden in de Verenigde Staten. Door de gestegen rente zijn obligaties en spaargelden nu weer een goed alternatief voor beleggers. Ruim 80% van het publiek bevestigde deze stelling. Lukas Daalder wees als bewijs voor de stelling op de grote instroom in Amerikaanse geldmarktfondsen. En Olaf van den Heuvel antwoordde dat hij 3% rendement op een 10-jarige obligatie prima vindt. Al met al zorgde het debat voor een mooi inzicht in de mening van drie asset allocatie specialisten én actuele vragen vanuit de zaal.

Asset Allocatie Awards 2019 - debat en poll

Fotograaf: Simon Knappstein