Een ‘growing but slowing’ omgeving voor aandelen

Een ‘growing but slowing’ omgeving voor aandelen - Eric Papesh

Eric Papesh, portfolio specialist in the U.S. Equity Division van T. Rowe Price, gaf zijn visie op de aandelenmarkt, met name de Amerikaanse. De huidige marktcyclus bevindt zich momenteel in zijn tiende jaar. De groei werd vooral gedragen door IT (+42%), energie (+26%) en health care (+16%). In de relatief lange expansiefase van na de crisis komt het vooruitzicht van een uiteindelijke vertraging steeds meer in zicht. Geen achteruitgang, hoogstens vertraging, ‘growing but slowing’, aldus Eric. Wat betekent dit voor de aandelenmarkten? Ondanks onzekerheden (mogelijke handelsoorlog, sterke stijging van inflatie, minder ruime financieringsmogelijkheden) blijft het beleggingsklimaat volgens T.Rowe Price gunstig. Het is wel zaak te kijken naar verschillende allocaties in beleggingsstijlen (groei- of waarde-aandelen), small cap of large cap, defensief of cyclisch. Wat de sectoren betreft stelde Eric vast dat de waarderingen van de meeste sectoren in lijn zijn met de historische gemiddelden. Bij Consumer (Discretionary/Stapels), Communicatie en Ultilities liggen momenteel de waarderingen wat hoger dan gemiddeld, terwijl technologie en health care lager dan hun gemiddelde waarde liggen.

Small caps

Wat QE betreft waren de effecten tot nu het grootst voor small caps. Veel van de beursgenoteerde small cap-ondernemingen maken nog geen winst en veel van die bedrijven zijn qua financiering erg afhankelijk van de kwantitatieve verruiming. Maar als de renteverhogingen van de FED gematigd en volgens verwachtingen verlopen, zal de negatieve invloed op de winsten beperkt zijn.

Tijd voor waardebeleggingen?

Sprekend over beleggingsstijlen benadrukte Eric dat in de huidige expansiefase vooral groeiaandelen het goed hebben gedaan. Voor groeibeleggingen geldt dat ze een lange duratie hebben omdat de kasstromen verder in de toekomst liggen. Een klimaat met stijgende rentes is daarom op termijn niet zo goed voor groeiaandelen. Aan de andere kant zijn er nog mogelijkheden voor groeiaandelen van bedrijven met ijzersterke fundamentals en/of die kunnen profiteren van een lange-termijn groei. Is dan nu de tijd voor waardebeleggingen gekomen? In een periode van economische vertraging presteren deze aandelen doorgaans goed, aldus Eric Papesh. Banken noemde hij als voorbeeld.

Eric Papesh en Eelco Ubbels