Han Dieperink: het is de kunst te beleggen in oplossingen

Han Dieperink - seminar Alpha Research - 21 mei 2019

Op 21 mei en 22 mei jl. organiseerde Alpha Research een seminar in respectievelijk Amsterdam en Brussel met het thema ‘Long Term Equities’.

Blik op de komende tien jaar

In Amsterdam werd het seminar geopend door Han Dieperink, ex-CIO van de Rabobank, die zijn blik gaf op de komende tien jaar. Dieperink focuste zich op drie thema's: de invloed op de lange termijn van schulden, sustainability en exponentiële groei op aandelen.

In de afgelopen tien jaar zijn schulden almaar opgelopen, en inflatie, de traditionele oplossing om schuldproblemen op te lossen, blijft uit. Nu zien we een door de centrale banken gestimuleerde reflatie, periodes van lange structureel lage rentes, wat ook een oplossing biedt voor het schuldprobleem.

Klimaatverandering

Han Dieperink was in 2001 al bezig met de ontwikkeling van duurzaam beleggen en vindt het vermakelijk er nu weer over te praten: “It has gone mainstream”. In lijn met de resultaten van de enquête die is gehouden voor het seminar; “klimaatverandering is het grootste risico voor beleggers op dit moment.” Dieperink constateert dat zeker het beleggen in fossiele brandstoffen een groot risico zal zijn. Er zijn verschillende crises op het gebied van klimaatverandering, het is de kunst te beleggen in de oplossingen.

Technologische verandering zal ook een belangrijke factor blijven voor aandelen de komende 20 jaar, aldus Dieperink. In het verleden heeft IT vooral een rol gespeeld voor de consument, Dieperink verwacht de komende jaren een IT revolutie in de industrie. “De beste jaren voor IT komen er nog aan.”

Han Dieperink - Eelco Ubbels - seminar Alpha Research