Low volatility, growth en quality geven het beste beleggingsresultaat

Low volatility, growth en quality geven het beste beleggingsresultaat - Investment Meeting 3 maart 2020

Op dinsdag 3 maart organiseerde Alpha Research een Investment Meeting over Factor Investing en Smart Bèta. Specialisten van State Street SPDR en AQR Capital Management presenteerden hun visie over het thema. BNP Paribas Asset Management was helaas verhinderd. Eelco Ubbels, Alpha Research en Han Dieperink, HD Capital & Advisor, gaven beiden een inleiding over factor beleggen met o.a. de factoren value, low volatility en liquidity als uitgangspunt.

Eelco Ubbels - Investment Meeting

Factor Investing 2020 rapport

Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, gaf met een bekende filmtitel 'The good, the bad and the ugly' een vooroordeel weer over factor investing: het werkt goed in een low yield omgeving, de performance is soms de andere kant van de medaille, en de complexiteit maakt het er niet eenvoudiger op. Alpha Research heeft onderzoek gedaan naar 400 factor fondsen, waarvan een meerderheid actief beheerd wordt. Enkele conclusies uit het rapport: dure (actieve) fondsen bieden geen outperformance en de factoren ‘low volatility, growth en quality' geven het beste beleggingsresultaat. Het rapport ‘Factor Investing 2020’ van Alpha Research is binnenkort beschikbaar.

Han-Dieperink-Investment-Meeting-Alpha-Research-Factor-Investing-03032020

Factor Beleggen is mensenwerk

Han Dieperink (HD Capital & Advisor) ging met zijn presentatie in op de 'do's and don'ts' bij het selecteren van factorfondsen. “Het is vooral mensenwerk: toepassing vergt discipline, aanpassingsvermogen en geduld”, aldus Han. Zo is de keuze van een relevante benchmark essentieel. Die is in beginsel gelijkgewogen. Een naar marktkapitalisatie gewogen index belegt relatief veel in grote aandelen en relatief weinig in kleine aandelen. Daarnaast kan er bij factorbeleggen het gevaar van onbedoelde exposures naar andere factoren ontstaan. Han illustreerde dit aan de hand van de grote verschillen in performance die kunnen optreden bij enerzijds ‘value’ en anderzijds ‘momentum’ .  

Er is zelfs sprake van een negatieve correlatie tussen deze factoren. Een ander verschijnsel is ‘overcrowding’ bij een factor: de factorpremie verdwijnt dan. Een actueel thema is de integratie met ESG. Is het een nieuwe factor of is er gewoon overlap met andere factoren? Han Dieperink ziet in elk geval een negatieve exposure naar ‘value’ en ‘size’ en een positieve exposure naar ‘low vol’ en ‘quality’.

Nicole-Carter-Investment-Meeting-Factor-Investing-03032020

Factor Beleggen en ESG

Nicole Carter van AQR Capital Management ging nader in op het thema ESG. Zij deed dit aan de hand van vier factoren met de bijbehorende premie: ‘value’ (relatief goedkope aandelen presteren doorgaans beter dan duurdere), ‘momentum’ (recente relatieve prestaties van een aandeel neigen zich voort te zetten), ‘carry’ (high yielding assets) presteren doorgaans beter dan ‘low yielding assets’ en ‘defensive’ (aandelen met een lager risico en een hogere kwaliteit genereren doorgaans hogere voor risico gecorrigeerde rendementen). Door deze factoren te combineren in een mulit-factor- benadering kan een nog betere performance behaald worden.

“En dan niet door een combinatie van afzonderlijke long-only portefeuilles voor elke individuele stijl, maar via integratie: een portfolio op basis van een geaggregeerde multi-style score”, aldus Nicole.  Maar hoe ESG toe te passen in een factorportefeuille? Nicole illustreerde dit door bedrijven te analyseren op ‘governance kenmerken’. Bijvoorbeeld de veelvuldige  toepassing van ‘accruals’ in jaarverslagen die het herleiden naar nettowinst (of verlies) ondoorzichtig maken. Bedrijven die hier minder gebruik van maken blijken beter te presteren. Er is ook een positieve correlatie tussen goede governance en prestaties van investment grade en overheidsobligaties. Nicole Carter sloot haar presentatie af met de ESG Efficient Frontier: allocatiebeslissingen in een portefeuille moeten ESG informatie bevatten.

Ryan-Reardon-Investment-Meeting-Factor-Investing-03032020

Dividend Aristocrats in Emerging Markets

‘Kwaliteit en dividend in Emerging markets’ was het thema van de presentatie van Ryan Reardon, strategist SDR ETF bij State Street Global Advisors.  Deze asset manager biedt diverse factor ETF’s aan, gebaseerd op low volatility , value  en dividend. Onder de naam ‘dividend aristocrats’ worden ETF’s samengesteld die verdeeld zijn over een zestal regio’s: Global, de VS, UK, Europa, Azië en Emerging Markets. “Het is bij het toepassen van een op dividend gerichte strategie belangrijk om niet alleen naar de hoogte van het dividend te kijken maar ook om je te richten op bedrijven van hoge kwaliteit met sterke fundamentals en met een lang track record”, aldus Ryan. Het is dan wel van belang  dat diversificatie een rol speelt om een sterke concentratie van aandelen en sectoren te vermijden. 

De methodologie leidt tot een Dividend Aristocrats Index per regio, voor Emerging Markets is dat de ‘S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index’. De volgende weg wordt bewandeld: vanuit de S&P EM Plus Large Mid Cap Index worden voor de regio EM minimaal 50 aandelen geselecteerd met een reeks van minimaal 5 jaar. Vervolgens wordt de index geconstrueerd op basis van gewicht per aangegeven jaarlijks dividendrendement, afhankelijk van de aandelen-, sector-, en landen-blootstellingslimieten, respectievelijk 7,5%, 10% en 10%. Elk half jaar wordt de index herwogen.

Het universum neemt toe: van 141 in 2014 tot 187 in 2019. “De risk-return karakteristieken zien er overtuigend uit”, zo besloot Ryan Reardon zijn presentatie.