Nordea Asset Management: ziet kansen op het gebied van resource efficiency

Geoffrey Lebeau - Nordea Asset Management

Op het seminar van 21 en 22 mei j.l. in Amsterdam en Brussel, waarbij het thema ‘aandelen op de lange termijn’ centraal stond, sprak ook Geoffrey Lebeau. Geoffrey Lebeau is product specialist bij de institutionele distributie tak van Nordea Asset Management, waar hij vooral de focus heeft op equities.

Klimaatverandering en ESG investering

In zijn presentatie, getiteld ‘Climate change: How being part of the solution can offer you a long term global investment opportunity’, nam Lebeau ons mee in de aanpak van Nordea op het gebied van klimaatverandering en ESG investering.

Lebeau ziet vooral kansen op het gebied van resource efficiency. Aangezien veel bedrijven hun uitstoot zullen moeten verminderen om aan het verdrag van Parijs te voldoen, wordt het efficiënter maken van het opwekken van elektriciteit steeds interessanter, aangezien dit ook een manier is om met dezelfde grondstoffen meer elektriciteit op te wekken en daarmee de uitstoot per eenheid energie te verminderen.

Geoffrey Lebeau, Nordea Asset Management - Alpha Research Seminar 21 mei 2019

Investeren in een groen pensioenfonds

Het belangrijkste uitgangspunt van Nordea bij het ESG investeren is om vooral te kijken naar wat de oplossingen zijn voor de huidige problemen, en daar deel van uitmaken. Op de lange termijn zal de verandering toch komen en dan moet men deel uitmaken van de oplossing om alpha te genereren.

Tenslotte beargumenteerde Lebeau dat het investeren in een groen pensioenfonds wel 27 maal meer impact heeft dan andere populaire strijdmiddelen tegen klimaatveranderingen zoals minder douchen, minder vlees eten en minder vliegen.

Geoffrey Lebeau, Nordea Asset Management - Seminar 21 mei 2019 - Alpha Research