Online-poll seminar Centrale Banken

Online-poll ECB seminar Alpha Research 22 november 2018

Aan het einde van het seminar op 22 november jl. hield Eelco Ubbels een online-poll onder de aanwezigen, met aansluitend commentaar van de sprekers. De eerste stelling was: ‘De nieuwe president van de ECB zal de herinvesteringsaankopen van het opkoopprogramma direct stopzetten’. Bijna iedereen vond dit onwaarschijnlijk. Mattheu Genessay van H2O Asset Management gaf zijn visie over de aanstelling van een nieuwe president bij de ECB.

Mattheu Genessay van H2O Asset Management -  seminar Alpha Research

‘Het zal waarschijnlijk geen Duitser worden, je kunt namelijk niet dezelfde nationaliteit hebben als hoofd van de ECB en als hoofd van de Europese commissie. Daarnaast zullen de herinvesteringen van de ECB zorgen voor een renteneutraal beleid, daarom richten wij onze portefeuilles in met een lichte overweight in Fixed Income ten opzichte van aandelen. Ook vanwege mogelijk politieke onrust’.

Opkoopprogramma

De tweede stelling van de poll luidde: ‘Wanneer zich een nieuwe crisis voordoet zoals die van 2008 dan zal de ECB aandelen opkopen als onderdeel van het opkoopprogramma’. Het merendeel van de stemmen ging uit naar ‘waarschijnlijk’. Andrew Cawker van BNY Mellon legde de link naar zijn portfolio: ‘Ik neig meer naar ‘onwaarschijnlijk’, het uitrollen van een opkoopprogramma met aandelen zal namelijk een grote sociale impact hebben. Hier is de ECB zich bewust van en is daarom voorzichtig met deze optie. De implicatie voor onze portfolio zou zijn dat risicopremies omlaag zouden gaan en dat vanwege onze marktneutrale strategie, wij onze investeerders zullen proberen te beschermen tegen een mogelijke daling van de markt’.

Rente in 2019

De laatste stelling van de middag keek vooruit naar 2019: ‘Als volgend jaar de inflatie meer en meer toeneemt dan zal de ECB de rente moeten verhogen’. Het merendeel van de aanwezigen denkt dat de ECB dit niet zal doen. Edin Mujagic zou niet verbaasd zijn als er in 2019 geen renteverhoging komt. ‘Mario Draghi zal dan de eerste president van de ECB zijn die de rente nooit heeft verhoogd. De inflatie was hoger dan het doelpercentage van om en nabij de 2% enkele jaren geleden, de ECB verklaarde dit als een eenmalige situatie en heeft de rente toen niet verhoogd. Later zakte de inflatie ook weer. Ik denk dan ook dat de ECB alles zal doen om hogere inflatie op deze manier uit te leggen en terughoudend te zijn met een renteverhoging’.

Andrew Cawker zag geen wereld waarin reële rentes blijvend 0% of negatief zijn. ‘Dit zou problemen opleveren bij bedrijven omdat zij denken dat de kosten van kapitaal lager zijn dan werkelijk het geval is. Dit heeft namelijk allerlei negatieve lange termijn gevolgen’.

Andrew Davies van CVC Partners stelde dat de keuze van een renteverhoging zich ook laat beïnvloeden door geopolitieke omstandigheden, het bij elkaar houden van Europa en de verschillen tussen de economieën van de lidstaten. Er zal nog veel gebeuren in de toekomst.

Alpha Research seminar 22 november 2018 Central Banks