Prikkelende stellingen in het Nationale Asset Allocatie Debat

Prikkelende stellingen in het Nationale Asset Allocatie Debat

Voorafgaand aan de uitreiking van de Asset Allocatie Awards organiseerde Alpha Research op dinsdag 6 februari ook het Nationale Asset Allocatie Debat. Dit debat ging tussen de drie asset allocatiespecialisten: Ewout van Schaick, Head of Multi Asset Portfolios, NN Investment Partners, Olaf van den Heuvel, Chief Strategist & Head Multi Asset Group, Aegon Asset Management en Corné van Zeijl, Strategist bij ACTIAM. Eelco Ubbels legde namens Alpha Research de heren het vuur aan de schenen aan de hand van een aantal prikkelende stellingen.

Debat met NN IP, Aegon AM en ACTIAM

Politieke risico’s was het eerste onderwerp wat ter sprake kwam. Op de vraag of het reëel is te veronderstellen dat na het Verenigd Koninkrijk nog meer landen uit de EU willen kwam een duidelijk antwoord: “Nee!”. De Brexit zal een afschrikwekkend voorbeeld zijn voor andere landen. Maar de Brexit zelf zal wel degelijk een probleem worden. En niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk zelf. Ook landen op het continent, waaronder Nederland, zullen er last van krijgen. Moeten we UK aandelen dan maar mijden? Alleen NN Investment Partners is nog negatief, de anderen zijn neutraal. De Italiaanse verkiezingen op 4 maart worden door iedereen nu afgedaan als een non-event. Maar naar mate de verkiezingsdatum dichterbij komt, zou het risico van een Europa onwelgevallige uitslag in geprijsd kunnen gaan worden.

Inflatie

Inflatie was het volgende onderwerp bij het Asset Allocatie debat. Volgens Ewout van Schaick (NN IP) zal de krapte op de arbeidsmarkt zowel in Europa als in Amerika tot loonstijgingen en vervolgens inflatie leiden. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) vult aan dat het bij een stijgende inflatie toch vooral zaak is om in aandelen belegd te zijn, omdat bedrijven dan in staat zullen zijn door prijsverhogingen ook hun winsten te vergroten. Corné van Zeijl (ACTIAM) waarschuwt dat bij een te snelle loonstijging bedrijven niet in staat zullen zijn hun prijzen snel genoeg aan te passen. In dat geval is inflatie nadelig voor het bedrijfsleven.

Dollar

De zwakke dollar zorgt er nu voor dat de inflatie in Europa nog laag uitvalt, maar blijft dat zo? Hier verwacht men niet snel een ommekeer. De dollar kan nog wel even zo goedkoop blijven door het wantrouwen jegens Trump en het grote begrotingstekort van de Verenigde Staten. Ook het feit dat op dit moment de ECB en de Bank of Japan meer rentestijgingen in het verschiet hebben dan de FED, zorgt ervoor dat de druk op de dollar aan kan houden. Het lijkt erop dat de Amerikanen wel blij zijn met hun zwakke munt.

Hoe belangrijk is de opvolger van Mario Draghi?

Over de ECB gesproken, hoe belangrijk is het eigenlijk wie eind volgend jaar de opvolger gaat worden van Mario Draghi? Corné van Zeijl (ACTIAM) verwacht een opvolger uit het noorden van Europa. En dat is dan iemand die een stuk meer ‘hawkish’ zal zijn ten opzichte van de Zuid-Europese landen dan Draghi. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) verwacht dat landen als Italië een verdubbeling van de rente eigenlijk niet goed aan zullen kunnen. Dus een meer ‘hawkish’ beleid is niet per sé goed voor de markten.

Japan

Bij de vraag Amerika of Europa zijn de meningen verdeeld. Olaf van den Heuvel (Aegon AM) vindt Amerika door de belastingplannen van Trump niet veel duurder meer dan Europa, en daarom nog steeds aantrekkelijk. Ewout van Schaick (NN IP) denkt dat de positieve effecten van het belastingplan nu wel in geprijsd zijn, en dat de voordelen van een losser fiscaal beleid in Europa nog moeten gaan komen. Meer overeenstemming is er over Japan. Het economisch momentum is positief en het land is overwogen in de portefeuilles.

High yield bonds

Over high yield bonds verschillen de asset allocatiespecialisten duidelijk van mening. Ewout van Schaick (NN IP) is binnen fixed income verschoven van investment grade bonds naar high yield bonds, omdat dit één van de weinige onderdelen van fixed income is, waar nog iets te verdienen is. Corné van Zeijl (ACTIAM) is een andere mening toegedaan. Hij vindt dat het rendement op high yield bonds simpelweg te laag is. Beleggers worden onvoldoende gecompenseerd voor de risico’s die ze lopen. Ook voor wat betreft emerging markets bonds bestaat er verschil van inzicht. Voor Olaf van den Heuvel (Aegon AM) steekt deze categorie er op dit moment bovenuit binnen fixed income. Hier is nog wel wat rendement te halen. Ewout van Schaick (NN IP) is voorzichtiger als hij spreekt over de laatste fase van de credit cycle, waarin hij eigenlijk op zoek is naar het moment om uit te stappen.

Al met al zorgden de heren voor een levendige discussie over een aantal brandende actuele vraagstukken. Zoals altijd zal de toekomst ons leren wie er gelijk heeft gehad. Alpha Research zal dit zeker voor u in de gaten houden.