Smart Bèta landschap

Eelco Ubbels - Alpha Research

Op 26 maart organiseerde Alpha Research in Rosarium Amsterdam, in samenwerking met Candriam en State Street SPDR-ETF’s, een investment meeting over Factor Investing en Smart Beta. De bekendste factoren zijn: kwaliteit, waarde, low volatility, small caps dividend of momentum.

Factorbeleggingsfondsen in Nederland

Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, gaf in zijn inleiding het ‘Smart Bèta landschap’ weer, waarbij ook de factorbeleggingsfondsen die in Nederland worden aangeboden aan bod kwamen. Deze fondsen leggen bij de selectie van aandelen de nadruk op een van de factoren of een mix daarvan.

Smart Bèta, Factor Investing en Active Quant

‘Smart Bèta’, ‘Factor Investing’ en ‘Active Quant’ zijn begrippen die vaak door elkaar lopen. Active Quant is in dit drietal een buitenbeentje. Het is bij uitstek kwantitatief, actief, systematisch en gebaseerd op algoritmes. Lastiger is het onderscheid tussen smart bèta en factorbeleggen. Een belangrijk onderscheid is dat smart bèta ook van factoren gebruik maakt, maar dan passief via  een speciaal geconstrueerde index (‘re-engineerd index’) en op basis van ETF’s. Het wordt daarom ook wel eens fundamental indexing genoemd. Eelco Ubbels tekende aan dat er wel heel veel benchmarks in omloop zijn. In 2018 stonden er tegenover 44.000 aandelen wereldwijd drie miljoen benchmarks.

FactorInvesting-ActiveQuant-SmartBeta

Uit diverse (wereldwijde) onderzoeken blijkt dat professionele beleggers Smart Béta vooral toepassen met het oog op rendementsverhoging en risicoreductie. Andere motivaties die meespelen zijn o.m.: diversificatie, kostenreductie en de behoefte aan een specifieke factorexposure. Actief portfoliomanagement heeft nog steeds de overhand, gevolgd door passief beheer, maar factorbeleggen wordt toch voor een aanzienlijk deel toegepast. In Noord-Amerika voor rond de 20%, in Europa rond de 10%.

381 fondsen

Alpha Research vond 381 fondsen op die factorbeleggen toepassen. Hiervan heeft 73% een actieve en 27% een passieve factorstrategie. Veel toegepaste factoren bij actief beheerde fondsen zijn ‘waarde’, ‘groei’ en ‘dividend’. Passieve fondsen hanteren doorgaand een mix van factoren. Alpha Research heeft het onderzoek samengevat in een rapport over factorbeleggen. De fondsen zijn inzichtelijk gemaakt voor onder andere de volgende vragen:

  • Welke benchmarks worden er gebruikt?
  • Welke regio’s zijn er mogelijk?
  • Welke managementfees worden er gevraagd?

 

Alpha Research Factor Investing Smart Beta

Fotograaf: Simon Knappstein