Snelle groei groene obligaties

Snelle groei groene obligaties

Duurzaam beleggen heeft duidelijk momentum gekregen. Steeds meer beleggers begrijpen het nut en de noodzaak ervan. Het aantal duurzame beleggingsmogelijkheden is de laatste jaren dan ook fors toegenomen. Ook de markt voor groene obligaties heeft een snelle groei doorgemaakt: in 2017 was er 112 miljard euro aan nieuwe emissies, ten opzichte van 73 miljard euro in 2016. Er is sprake van duidelijkere en betere richtlijnen en classificaties, een sterke politieke steun en een grote stijging van de vraag van beleggers. De markt voor ESG obligatiefondsen groeit met deze trend mee. Met als thema “Hoeveel kleuren groen zijn er? Door de bomen het bos weer zien” hield Alpha Research op 16 oktober j.l. voor professionele beleggers een Investment Meeting over ESG obligatiefondsen. Naast een marktanalyse van Alpha Research, werd ook dieper ingegaan op de specifieke obligatiefondsen van een drietal asset managers: NN Investment Partners, ACTIAM en Mirova.

 

Eelco Ubbels

Marktanalyse ESG obligatiefondsen

Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, presenteerde de resultaten van zijn onderzoek dat speciaal voor deze Investment Meeting was gedaan. De analyse bood een overzicht van de bijna 80 ESG-obligatiefondsen die over de verschillende obligatie categorieën ingedeeld kunnen worden en die beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt. Achtereenvolgens kwamen aan bod: de regio’s, de kredietwaardigheid, de duration en de coupons. Ook het onderscheid tussen actief beleggen en het beleggen in ETF’s kreeg aandacht. Conclusie van het onderzoek: het huidige scala van speciale beleggingsfondsen die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt biedt voldoende gelegenheid om binnen het ESG-universum een (traditionele) rentevisie te implementeren, desgewenst ook buiten de euro-zone.

 

Bram Bos NN Investman Partners

NN Investment Partners

De volgende spreker was Bram Bos, Senior Portfolio Manager bij het Euro Investment Grade Credit-team, tevens Co-Lead Portfolio Manager voor het Euro Green Bonds Fund. Dit fonds is met 900 miljoen euro het grootste Green Bond fund ter wereld. Het fonds belegt in een portefeuille van hoogwaardige ‘groene’ obligaties en geldmarktinstrumenten (met een rating van AAA tot BBB-), vooral genoteerd in euro’s. “Om ons beleggingsuniversum te bepalen, controleren we of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles van de International Capital Market Association. Daarnaast passen we uitsluitingscriteria toe. Emittenten met ernstige en structurele problemen met betrekking tot het milieucontroverses worden uitgesloten”. Bram waarschuwde voor ‘greenwashing’, met Repsol als berucht voorbeeld. “Je moet je huiswerk doen. Research is erg belangrijk, maar ook praten met emittenten blijft een onmisbaar onderdeel van het proces”, aldus Bram Bos van NN Investment Partners.

 

Foppe-Jan van der Meij ACTIAM

ACTIAM

Ook Foppe-Jan van der Meij, Senior Portfolio Manager Fixed Income bij ACTIAM en (samen met 12 beleggingsprofessionals binnen het vastrentende-waardenteam) wees op het belang van de Green Bond Principles van ICMA. “ACTIAM is daarom ook lid van het Executive Committee”. Foppe-Jan is onder andere verantwoordelijk voor de beleggingen van het ACTIAM Duurzaam Obligatiefonds. Dit fonds belegt in euro staatsobligaties en in bedrijfsobligaties, waarbij aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum een ESG-score wordt toegekend. Voor het fonds is het van belang dat de return en de risicomaatstaven zich op een vergelijkbaar niveau bevinden als de traditionele beleggingsfondsen. “We hebben een rendementsdoel met daarnaast een ESG-doel. Dit laatste doel wordt gemeten met behulp van de ESG-score die is samengesteld op basis van de individuele ESG-scores van de issuers in de portefeuille. Als een issuer niet aan de ESG-criteria voldoet, dan nemen we een green bond niet op in de portefeuille, hoe groen de bond op zich ook is”. Als voorbeeld noemde Foppe-Jan Volkswagen, waarvan ACTIAM vindt dat de governance nog lang niet op orde is.

 

Mathilde Dufour Mirova

Mirova

De laatste spreker was Mathilde Dufour, die leiding geeft aan het Sustainable Investment Research Department van Mirova. Mirova is een dochteronderneming van Natixis Investment Managers en is met zowel aandelen- als obligatiefondsen volledig gericht op duurzaam beheer. Zij wees op het belang van goede research. “Green bonds is een ‘self labeling’ begrip. Voor het etiket ‘green bond’ zijn nu eenmaal geen vastomlijnde criteria vastgelegd. Daarom moeten we dat zelf doen, in ons eigen research team”, aldus Mathillde. Het Mirova Global Green Bond Fund investeert alleen in de ‘pure’ green bonds. Anders dan het fonds van ACTIAM, is Mirova bereid green bonds in de portefeuille op te nemen van een issuer, die in eerste instantie niet direct als duurzaam bekend staat. Bijvoorbeeld de Franse energie-producent EDF. “Als een bond een waardevol specifiek sustainable project financiert, dan is dat acceptabel”. Bij de vraag of green bonds een goed rendement generen, wees Mathilde op een onderzoek van Mirova. “In dit onderzoek wordt de waardering van green bonds vergeleken met die van conventionele obligaties. Het blijkt dat er gemiddeld genomen weinig verschillen zijn. Dit mag je ook verwachten aangezien de green bond hetzelfde balansrisico kent als een reguliere obligatie van eenzelfde onderneming”.