Tweesprong van de wereldeconomie

Wim Barentsen, Achmea Investment Management, Asset Allocatie Awards 2019

Afsluiter van de presentaties bij de uitreiking van de Alpha Research Asset Allocatie Awards op 5 februari was Wim Barentsen, Chief Strategist bij Achmea Investment Management. Achmea neemt een filosofie aan die voornamelijk midden-/lange termijn is gericht, en geeft daarom als advies om een breed gespreide portefeuille aan te houden.

Proces van herstel

Vanuit dit vertrekpunt benadrukte Wim in zijn presentatie dat we momenteel op een tweesprong staan. Waar aan de ene kant de ordening van de wereldeconomie staat, en aan de andere kant het proces van herstel in de laatste 8 jaar. Dit proces van herstel dreigt met name in Europa vast te lopen. De vraag is of we dit herstel door kunnen trekken met de huidige stand van de wereldeconomie?

Met een kleine terugblik op 2018, schetste Wim dat het duidelijk is dat dit een slecht beleggingsjaar was. Volgens hem komt dit met name door de volgende 3 redenen:

  • De monetaire verkrapping in de VS
  • De vertraging van de groei
  • Het oplopen van de politieke risico’s

Verschillende risico's

Het begin van 2019 liet met name door de onverwachtse draai in het beleid van de FED, volgens Wim een goede start zien. Achmea IM denkt dat dit echter niet typerend wordt voor het beleggingsjaar 2019, voornamelijk door de verschillende risico’s die er spelen.

De risico’s lijken, volgens Wim, een centrale rol te gaan spelen in de tweesprong waar we ons momenteel op bevinden. Met name de politieke risico’s, de afnemende economische groei, de onzekerheid rondom het monetaire beleid en de houdbaarheid van de schuldniveaus hebben een grote invloed op elkaar en een grote invloed op welke kant van de tweesprong het uiteindelijk gaat worden.

Tweesprong van de wereldeconomie Wim Barentsen Achmea Investment Management

Fotograaf: Simon Knappstein