Voorkeur aan time boven timing

Alpha Research seminar 2019 - Eelco Ubbels - Han Dieperink

Voorafgaand aan het seminar op 21 en 22 mei in Amsterdam en Brussel had Alpha Research over het thema ‘lange termijn’ een enquête uitgezet onder professionele beleggers uit Nederland en België. Eelco Ubbels en Han Dieperink presenteerden de analyse van de antwoorden van 104 beleggers.

Enquête

De meerderheid ziet Technologie als belangrijkste thema voor de komende 10 jaar zien, gevolg door China en Energie. Het hoogste beleggingsrisico wordt door 40% gezien in het opkomend protectionisme en de afbraak van de structuur in de wereldhandel. Op afstand volgen geopolitieke conflicten (24%) en het klimaat (20%).

Daarnaast geeft 39% op de langere termijn de voorkeur aan Emerging Markets als voorkeursregio, gevolgd door de VS (32%) en Europa (11%). Dat een erosie van de EU de oorzaak zou kunnen zijn van dalende belangstelling van beleggers voor Europa als regio wordt door een meerderheid van 51% ontkend. Van de ondervraagde beleggers ziet 36% hierin wel een duidelijk oorzaak.

De meeste professionals (32%) hanteren een beleggingshorizon van 10 jaar. De periode van 5 jaar heeft de voorkeur van 31%, terwijl 20% verder dan 10 jaar vooruit kijkt.

Dat de meerderheid zich richt op de lange termijn blijkt ook dat 51% de stelling van Warren Buffet onderschrijft dat “de aandelenmarkt is ontworpen om geld over te dragen van de actieve naar de geduldige belegger”. Ook geeft 73% de voorkeur aan ‘time’ boven ‘timing’, eveneens in de geest van Warren Buffet. 

Van de ondervraagde beleggers heeft 47% een actieve strategie, 7% een passieve en 45% een combinatie actief/passief.

Eelco Ubbels - Alpha Research - seminar 2019

Debat

Het seminar in Amsterdam werd met gastspreker Han Dieperink afgesloten met een debat naar aanleiding van de resultaten van de enquête en in Brussel met Jan de Bondt. Er was een consensus dat het onderscheid tussen actief en passief in de huidige tijd niet zo duidelijk meer is. Ook de holding period is in zekere mate flexibel, dat hangt van een specifiek aandeel af. Andrew Harvie (Columbia Threadneedle Investments) : “we zijn in alle opzichten actief, we maken gebruik van marktbewegingen. Toch houden we een ‘holding period’ van 5- 10 jaar aan, maar dat hangt van het fonds af”. Dit werd beaamd door Luc Simoncini (Kames Capital) die voor beide benaderingen ruimte ziet. “Er is plaats voor market timing, terwijl je toch, zoals bij Kames Capital, een lange termijnperspectief aanhoudt”.

Klimaat belangrijker thema dan China

Over klimaat werd wat anders gedacht dan de uitslag van de enquête. “Het is een groot lange termijnrisico, maar biedt ook kansen. In die zin vind ik het een belangrijker thema dan China”, aldus Geoffrey Lebeau (Nordea Asset Management). Luc Simoncini was het ermee eens dat het klimaat een van de grootse uitdagingen is, zeker voor een land als China.

Low income barrier

Bij het onderwerp regio’s krijgt China de meeste aandacht bij de aanwezige asset managers. Valentin van Nunspeet (pensioenfonds MN Services) vindt China als regio kansrijk maar gecompliceerd. “Wij kijken naar het ‘low income barrier’: “als dit door de 12.000 USD per jaar gaat dan komen ze in de categorie van Zuid-Korea en Singapore. China kijkt naar wat andere veelbelovende emerging markets fout hebben gedaan. Ze investeren bijvoorbeeld veel in onderwijs”. Geoffrey Lebeau vindt China als afzetmarkt belangrijk met als voorbeeld de automarkt, die aan de vooravond van een transitie naar elektrificering staat. Dat China wordt opgenomen in de MSCI-index bleef uiteraard niet onvermeld. Europa kwam vrijwel niet ter sprake bij het debat, vooralsnog werd de VS als een meer kansrijke markt gezien.

Belang van dividend

Een belangrijk bespreekpunt was het ook het belang van dividend, zeker ten opzichte van de opbrengst van corporate bonds. Hierover was een duidelijke consensus aanwezig. Luc Simoncini wees op de bijzondere combinatie van lage rente door QE en de hoge bedrijfswinsten. Buiten Europa en de VS ziet hij ook dividend in andere regio’s aan belang winnen. Andrew Harvie zag in een consistent dividend een teken van ‘good investment’ door een onderneming. Geoffrey Lebeau vindt dividend belangrijk, maar als een van de factoren die van belang zijn.

Keuze tussen small of large caps voor de lange termijn

Ook werd gesproken over de keuze tussen small of large caps voor de lange termijn. Met uitzondering van Amerikaanse mid-caps, genoemd door Geoffrey Lebeau, was er niet zo veel enthousiasme voor small caps. “Bij ons is de omvang van het te beheren pensioenvermogen een belangrijke factor. Als je puur naar opbrengsten kijkt kunnen small caps van belang zijn, er zitten ‘jewels’ tussen. In China en Emerging markets blijft het een moeilijk verhaal”. 

Debat seminar Alpha Research - Amsterdam - Brussel