Zijn minder liquide assets minder kansrijk?

Private Equity en Private Debt - Alpha Research

Private Equity en Private Debt gelden als minder liquide beleggingen. Beleggers zien dan vaak meer risico’s dan kansen. Is die mindere liquiditeit nu een nadeel of zijn er juist meer voordelen om in Private Equity te beleggen? Ook Private Debt is een belangrijke asset class waar specifieke kennis noodzakelijk is. Speciaal voor professionele beleggers organiseerde Alpha Research eind juni in Amsterdam een Kennislunch met het thema: Private Equity en Private Debt: 'zijn minder liquide assets minder kansrijk?'. UBP Asset Management en Partners Group gaven inzicht in deze specifieke beleggingscategorieën.

Private Equity en Private Debt

De voor- en nadelen van beide asset classes werden tegenover elkaar gezet door Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research. De bekende nadelen: minder liquiditeit, specifiek bedrijfsrisico en uiteraard het bredere marktrisico. Daartegenover staan meer rendement, lagere volatiliteit en meer diversificatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat private equity de aandelenmarkt met 4-5% per jaar kan out performen. Eigen onderzoek van Alpha Research naar de expected returns van asset managers laat een verwacht rendement van 7% zien tegenover 6% van genoteerde aandelen.

Risk-adjusted returns

Bert van den Hoek en Luc Kicken, beiden van Partners Group, gaven inzicht in het beleggen in private equity (PE). Partners Group is wereldwijd actief in diverse vormen van private investment en heeft in deze brede categorie ruim 61 miljard aan assets onder beheer. “Out performance ten koste van liquiditeit is niet het juiste perspectief”, aldus Bert van den Hoek, “de focus ligt op aantrekkelijke risk-adjusted returns”. PE heeft drie structurele voordelen: diepgaande kennis van de onderneming (“legal insider status”), controle en invloed op het management en de lange termijn, waardoor een duurzame waarde creatie mogelijk is. Bij genoteerde aandelen ligt dit laatste aspect minder voor de hand omdat de focus doorgaans op de korte termijn resultaten ligt. Ondernemingen worden geselecteerd via een aantal vaste criteria: mid-caps die in hun sector leidend zijn, met een sterke groei potentieel, hoge marges, een ervaren management, heldere focus op de groeikansen, redelijke waarderingen en een duurzame kapitaalstructuur. De strategie richt zich op drie categorieën bedrijven: ondernemingen met een brede productrange, de koplopers in een specifieke categorie en de meer defensieve leiders van een marktsegment. Luc Kicken gaf met aantal voorbeelden in de praktijk inzicht in de werkwijze en resultaten van Partners Group. Naast de traditionele closed end deelname in PE, biedt Partners Group ook een meer liquide vorm van beleggen via Global Value SICAV en the Partners Fund.

Private Debt - Alpha Research

Snel groeiende categorie

Wat private Debt (PD) is en wat de risico’s en kansen zijn, werd toegelicht door Bernard McGrath van de Zwitserse bank UBP. “Het  is een snel groeiende categorie die de overall risk/return van een beleggingsportefeuille kan verbeteren”, was de boodschap van Bernard. Private Debt laat op basis van onderzoek inderdaad goede cijfers zien. Een goed rendement (9,5%), met weliswaar een hogere volatiliteit dan klassieke obligaties (6,7% tegenover 3,5%), maar weer lager tegenover High Yield. En ook: een beduidend lagere correlatie met de aandelenmarkt. Bernard McGrath illustreerde de toepassing van Private Debt aan de hand van Gelato, wereldwijd marktleider voor ingrediënten voor consumptie-ijs. UBP heeft in samenwerking met Partners Group het Active Income fonds gelanceerd, een combinatie van private debt en public debt. Het public debt gedeelte (maximaal 50%) bestaat uit High Yield, het private debt gedeelte uit een mix van specifieke categorieën: senior loans (35%), mezzanine debt (10%) en private debt in de onroerend goed en infrastructuur sector.