Consensus blijft aandelen overwegen

Wereldwijd hebben de financiële markten sinds oktober last van een toenemende marktvolatiliteit en een afnemende risicobereidheid. Er is blijvende ongerustheid over (geo-)politieke ontwikkelingen en slepende handelsconflicten. Wel was er eind november naar aanleiding van de G20 enig optimisme over het uitblijven van een handelsoorlog tussen China en de VS.

Groei in de eurozone

Men blijft vertrouwen in het fundament van de Amerikaanse economie. Hoewel de opleving na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen (‘midterms’) begin november niet lang duurde, zijn de cijfers van de ondernemingen in de S&P 500 in het algemeen goed. Meer dan 80% overtrof de verwachtingen. In Europa gaat het minder voor de wind, maar de groei in de eurozone blijft bestaan, zij het gematigd. De Japanse aandelenmarkt kreeg aan het eind van de maand enige steun van een sterker dan verwachte stijging van de Japanse industriële productie in oktober.

Update en trends consensus

Alpha Research volgt de belangrijkste asset allocatie rapporten. Maandelijks krijgt de database een update en trends, omslagpunten en opvallende zaken komen in beeld. Voor de update van de afgelopen maand, klik op de knop:

Download hier het rapport