Expected Returns

Om een rendementsinschatting te maken geeft het rapport Expected Returns inzage in vrijwel elke asset class. De consensus wordt berekend aan de hand van meer dan 20 rapporten die regelmatig nieuwe Expected Returns afgeven. Deze informatie geeft een tweetal belangrijke inzichten, enerzijds wat zijn de verwachtingen voor een multi-asset portefeuille en anderzijds in hoeverre conflicteren de rendementen met de asset allocatie beslissingen. Het rapport biedt een goed houvast wat redelijkerwijs verwacht kan worden en is een klankboard voor het investment comité.