Fonds Selectie

Met het rapport Fonds Selectie volgt de 13 VBA beleggingscategorieën en bekijkt elk categorie op basis van 4 criteria: reputatie, kosten, risico en rendement. Elk beleggingsfonds krijgt binnen haar universum een beoordeling en een rangschikking voor elk van de criteria. Door alle criteria te middelen ontstaat er een beeld hoe een beleggingsfonds scoort, naast het behaalde rendement. Het rapport Fonds Selectie geeft het beleggingscomité een goede filter om tot een short list te komen van fondsen die aansluiten bij de wensen.