Fonds Selectie

Ieder kwartaal publiceert Alpha Research dit toonaangevende rapport op het gebied van fund selectie. In het rapport wordt voor 19 (sub) asset classes aangegeven wie op dit moment de meest interessante managers zijn. 

Uitgangspunt hiervoor is een analyse op basis van kwantitatieve selectiecriteria. Hierbij is het rendement slechts één van de criteria. Er wordt ook gekeken naar het risico wat je als belegger loopt en naar de bijbehorende kosten. Tenslotte is de consistentie van de manager heel belangrijk om voorspellende waarde te hebben richting de toekomst. 

Het rapport geeft een short list van vijf managers voor elk van negen categorieën fixed income beleggingen, vijf categorieën equity beleggingen en vijf groepen alternatieve beleggingen. Om tot een definitieve selectie te komen, kunnen de gedegen kwantitatieve analyses van Alpha Research  op verzoek uitgebreid worden met een kwalitatieve analyse van een specifiek fonds, de betreffende manager en het fondshuis. 

Dit rapport is een must voor iedereen die zich bezig houdt met de selectie van managers voor welke asset class dan ook!