EMD-Kennislunch-15-juni-2017-Emerging-Market-Debt-met-Nordea-AM-en-Natixis-AM

EMD top-down vs bottom-up

15 juni 2017

Op 15 juni 2017 hield Alpha Research voor professionele beleggers een kennislunch over Emerging Markets Debt (EMD). Deze asset class krijgt in de huidige marktomstandigheden meer en meer belangstelling. Over de kansen, bedreigingen en het beleggingsproces bij EMD spraken Johannes Haubrich en Tiphaine Dureau, respectievelijk Senior Product Manager en Product Manager bij Nordea Asset Management. Ook sprak Thomas Delabre, Emerging Markets Portfolio Manager bij H2O Asset Management, verbonden aan Natixis Global Asset Management.

EMD in local currency of foreign currency

Eelco Ubbels, directeur van Alpha Research, zette in zijn inleiding uiteen welke aspecten van belang zijn als je naar deze asset class kijkt. De correlatie met de ontwikkelde markten, EMD in local currency of foreign currency (en daarmee de currency risk), en ook de wijze waarop EMD door credit raters wordt beoordeeld. Om een beleggingsfonds goed te kunnen beoordelen is naast kennis van de asset class ook de selectie van de manager van belang. Een proces dat je actief of passief kan doen. Dit vereist een goede afweging tussen kosten en verwacht extra rendement.

Momenteel kijken beleggers redelijk gelijk naar de korte- en lange termijn van Emerging Market Debt. Bij de tactische asset allocatie, de verwachtingen tussen 3 en 12 maanden, is de consensus voor EMD in juni 2017 naar ‘overwogen’ gegaan. De verwachtte lange termijn rendementen binnen obligaties is het hoogst voor Emerging Market Debt.

Consensus Recommendation - EMD - Alpha Research

Emerging markets lopen voorop in wereldwijde groei

In de presentatie van Nordea stonden het Emerging Market Bond Fund en het Emerging Market Bond Opportunities Fund centraal. Johannes Haubrich bevestigde de positieve outlook voor EMD. Emerging markets lopen voorop in de wereldwijde groei, de mogelijkheid voor een geleidelijke rentestijging door het beleid van de belangrijkste centrale banken in de ontwikkelde markten is al in geprijsd. Terwijl de wisselkoersen van local currency momenteel gunstig zijn. Risico’s zijn er natuurlijk ook, zoals de onzekerheid over de Amerikaanse handelspolitiek, de richting waarin China zicht ontwikkelt, de grondstoffenprijzen. En een onverwachte verdere verkrapping van de centrale banken, populisme, en uiteraard de Brexit. Het portfoliomanagement van de beide fondsen wordt gedaan door PGIM Ltd, de asset management branch of Prudential Financial Inc. Met in totaal US$ 637 miljard vastrentende waarden onder beheer, waarvan US$ 30 miljard in EMD.

“Investeren in de EMD vereist een genuanceerde aanpak die positieve kansen van specifieke EMD-landen kan vastleggen, in plaats van simpel landen te onderwegen die het, al dan niet tijdelijk, het economisch tij tegen hebben”, zo vatte Johannes Haubrich de beleggingsfilosofie samen. Dit wordt gedaan door een voortdurende interactie tussen top down en bottom up waarbij twee vragen centraal staan: hoeveel risico zijn we bereid aan te gaan en welke landen bieden de beste kansen? In totaal werken 14 portfoliomanagers nauw samen met 7 senior economen en 7 corporate analisten.

Tiphaine Dureau ging vervolgens nader in op het Emerging Market Bond Opportunities Fund. Een actief beheerd fonds dat gebaseerd is op een allocatie tussen ‘hard currency’ EMD en ‘loval currrency’ EMD. Zo weet het fonds gebruik te maken van de performanceverschillen die in de prijshistorie aantoonbaar zijn.

Een mix van top down en bottom up werkt het beste

“Capturing EM opportunities in challenging waters”, zo vatte Thomas Delabre de doelstelling van H2O Multi Emerging Debt Fund samen. Thomas voegde eraan toe: “een mix van top down en bottom up werkt het beste. Zeker in combinatie van de ervaring van de portfoliomanagers”. H2O is ook een voorstander om een benchmark benadering met een ‘absolute return’ benadering te combineren. Thomas Delabre legde deze benadering als volgt uit. “Pure benchmarked funds missen flexibiliteit. Terwijl pure absolute return funds er vaak niet in slagen de marktstijgingen goed vast te houden”. Over de groeiverwachtingen van EM ten opzichte van de Develop Markets toonde Thomas zich positief. “De alpha van EM is weliswaar gedaald, maar de vooruitzichten voor stabilisering en daarna weer een stijging zijn positief”.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.