Visie op de nabije toekomst - Seminar Alpha Research - 3 december 2019

Visie op de nabije toekomst

03 december 2019

Bob Homan, gastspreker op het Alpha Research seminar, gaf zijn visie op de nabije toekomst. Steeds meer beleggers en analisten geloven in ‘lower for longer’: de lage rente zal nog lang aanhouden. In principe is dat goed nieuws voor beleggers, maar er is ook een keerzijde.

Zijn er bedreigingen of juist kansen? Over dit thema organiseerde Alpha Research op 3 december 2019 een seminar in het Rosarium in Amsterdam. Met gastspreker Bob Homan, hoofd ING Investment Office, UBP, T. Rowe Price, Natixis Investment Managers en State Street SPDR ETF’s.

Visie Bob Homan

Bob-Homan-Visie-op-de-nabije-toekomst-Seminar-3-december-2019Bob Homan, Head Investment Office ING Bank, gaf op basis van de outlook 2020 van ING zijn visie op de nabije toekomst. “Die is minder gunstig dan in het verleden”, was de boodschap. Markten steunen op drie pijlers: economie (groei, inflatie), centrale banken (beleid, rente) en waardering (absoluut en relatief). “En deze drie pijlers worden sterk beïnvloed door het sentiment”, aldus Bob Homan.

Outlook 2020 ING visie op de nabije toekomst

ING voorziet geen recessie maar de groei zal minder zijn door de lagere investeringen als gevolg van onzekerheden. Een hogere groei van opkomende markten zal steun bieden. Waar ING verwacht dat de economie wereldwijd 3,1% zal groeien, zullen de ontwikkelde markten onder dit gemiddelde zitten (VS 1,4%, Europa 0,7% en Japan 0,4%). “Onze verwachtingen zijn overigens lager dan de consensus”, zo voegde Bob Homan hieraan toe, “want de ervaring is dat analisten vaak te optimistisch zijn”.

Wat de asset allocatie betreft vindt ING dat aandelen nog relatief goedkoop zijn met een gemiddelde K/W van 16,3. Obligaties zijn duur geworden, de coupon zal het rendement zijn.

Geen wereldwijde recessie

Visie-op-de-nabije-toekomst-Seminar-3december2019-Thomas-ChristiansenDe tweede spreker was Thomas Christiansen, deputy head of Emerging Markets Fixed Income bij UBP. Thomas zal begin volgend jaar een fonds lanceren, wat investeert in obligaties van zogeheten ‘Frontier Markets’. Het aantal Frontier Markets is in de afgelopen 15 jaar fors gegroeid. Dit betekent dat het op dit moment goed mogelijk is om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen.

Visie UBP

Ondanks dat de verwachtingen wat betreft de economische groei voor de komende jaren naar beneden bijgesteld worden, verwacht UBP geen wereldwijde recessie. Het renteverschil tussen Emerging Markets en Developed Markets staat op dit moment op het hoogste niveau in de afgelopen vijf jaar, zelfs als we een land als Argentinië buiten beschouwing laten. Een bijkomend voordeel van de Frontier Markets is dat de correlatie van Developed Markets veel lager is dan tussen Emerging Markets en Developed Markets. Als we de vergelijking maken tussen Frontier Markets en bijvoorbeeld Amerikaanse High Yield Bonds, dan valt op dat de default ratio bij Frontier Markets een stuk lager ligt.

Visie op de lage rente

Seminar-3-december-2019-Alexandre-Duriez-Visie-op-de-nabije-toekomstDe verschillende aandelensectoren kunnen grote verschillen in rendement laten zien. Op 1 december 2019 was bijvoorbeeld de YTD performance van Technology 46,73% en van Energy 9,60%. In de huidige omgeving van lage rente kan een goede selectiemethode van sectoren extra rendement bieden. Dit was de boodschap van Alexandre Duriez, Co-Head of Investment Management & Research bij Ossiam. Ossiam is een gespecialiseerde, in Parijs gevestigde asset manager, gelieerd aan Natixis. Duriez zette de strategie uiteen aan de hand van de Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index van Ossiam.

Het fonds van Ossiam bevat een viertal Amerikaanse aandelensectoren die elke maand vanuit de S&P Sector Indices worden geselecteerd, onder andere Technology, Healthcare en Communication Services. Dit gebeurt op basis van hun Relatieve CAPE-verhouding gecombineerd met de  prijsvariaties over de voorgaande 12 maanden (het ’12-maanden koersmomentum’).

De methodologie bestaat uit 4 stappen:

  1. Bepaal de koersen en winsten van de 10 sectoren
  2. Selecteer de 5 meest ondergewaardeerde sectoren op basis van de laagste Relative CAPE® indicator
  3. Verwijder 1 sector met het laagste 12-maands momentum
  4. Identificeer de vier ondergewaardeerde sectoren met het meest positieve momentum

De best presterende sectoren

Aan elk van de 4 geselecteerde subindexen wordt hetzelfde gewicht (25%) toegewezen bij elke herverdeling. Dit is een maandelijkse cyclus. Dit jaar zijn Technology en Communication Services elke maand geselecteerd. Wat zijn in theorie in een omgeving van lage rente de best presterende sectoren? Alexandre Duriez had een ‘toy strategy’ vastgesteld op basis van een simulatie. Het zijn: Consumer Staples, Technology, Healthcare en Utilities.

De markt in Europa is gegroeid

Seminar-3december2019-Michael-Della-Vedova“If it flies, it quacks and has feathers it’s a duck!” – Michael Della Vedova, Portfolio Manager bij T. Rowe Price.

High yield is, ongeacht de naam die er aan wordt gegeven, nog steeds een kredietmarkt. Het is dus ook van belang om het zo te behandelen. In de huidige markt valt er niet meer te praten over high yield, enkel over yield. De huidige lage yield valt te verklaren door het ruime monetaire beleid wereldwijd, en daarmee ook het lage risico op faillissement. Sinds de financiële crisis ligt het schuldenniveau bij bedrijven over het algemeen lager, wat tot minder risico’s leidt.

T. Rowe Price visie

Binnen het aanbod valt op dat de markt in Europa is gegroeid, waar de markt binnen de Verenigde staten juist is gekrompen. Door de aangescherpte regelgeving afkomstig van onder andere MIFID zijn bedrijven naar de markt gestapt in plaats van de bankensector, wat een verklaring geeft voor de groei in high yield buiten de Verenigde Staten.

Bij het beleggen in high yield is het echter essentieel om een actieve selectie te maken, zo zijn de risico’s binnen bepaalde kredietratings niet gelijk. Ook zijn er een binnen kredietratings grote verschillen in de coupon die de obligaties opleveren. Kijkend naar het rendement valt op dat cumulatief gezien de afgelopen 7 jaar het hoogste rendement in Europa is behaald.

Tot slot als aandachtspunten is het essentieel om risico’s als input te nemen, risico’s te isoleren en een lange termijn horizon te hebben.

Toevoegen van andere asset classes

Seminar-3december2019-Daniel-UngDaniel Ung is Head of Quantitative Research and Analysis bij State Street. Hij sprak op het seminar over de mogelijkheden die State Street biedt aan klanten als het gaat om het invullen van de beleggingsportefeuille. Hierbij gaat het niet enkel en alleen om het vervangen van de huidige assets door trackers. In plaats daarvan gebruikt State Street een risicomodel van BARRA om het risico van de huidige portefeuille te ontleden.

Vervolgens wordt er gekeken of, door het toevoegen van andere asset classes, het totale risico van de portefeuille omlaag gebracht kan worden. Voorbeelden van asset classes, die Daniel aandraagt zijn US High Yield Dividends, Emerging Markets local debt, infrastructuur en Europees onroerend goed.

Gevolgen voor het risicoprofiel

Veelal wordt hierdoor niet alleen het risico verlaagd, maar ook het verwachte rendement verhoogd. Daniel hield de zaal een spiegel voor, door te stellen dat veel beleggers met name kijken naar de risico- en rendementsverwachtingen van specifieke asset classes, wanneer ze die toevoegen aan hun portefeuille. Vaak kijken die beleggers niet naar de gevolgen voor het risicoprofiel van hun totale portefeuille.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.