Allocatie-naar-Inflation-Linked-Bonds-Alpha-Research

Allocatie naar Inflation Linked Bonds

06 juli 2022

Inflatie gerelateerde obligaties is een van de instrumenten om beleggingsportefeuilles tegen inflatie te beschermen. Beleggers, waaronder pensioenfondsen, hadden dit jaar de verliezen op hun obligatieportefeuilles kunnen beperken als ze meer hadden belegd in Inflation Linked Bonds (ILB’s). Deze hebben samen met commodities als enige beleggingscategorie in het eerste kwartaal van dit jaar een positief rendement behaald.

Inflation Linked Bonds

Alpha Research analyseert elk kwartaal de ontwikkelingen van de allocatie van pensioenfondsen als van de Global Market Portfolio. De laatste vertegenwoordigt de totale belegbare markt, gewogen naar het marktaandeel van elk actief. Uit de meest recente update van De Nederlandsche Bank komt naar voren dat de allocatie bij pensioenfondsen naar ILB’s tussen 2012 en 2021 gemiddeld met 4 procent is gedaald van 5 procent naar 1 procent.

Deze ontwikkeling vond voornamelijk plaats tussen 2018 en 2021, toen daalde de allocatie van 4.5 procent in het begin van 2018 naar 1 procent tegen het einde van 2021. Omgerekend in bedragen daalde het belegd vermogen van pensioenfondsen in ILB’s van € 55 miljard naar € 18,5 miljard. In deze periode was het rendement van Inflation Linked Bonds echter wel superieur aan dat van staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Zo was het gemiddelde rendement van ILB’s gedurende deze periode rond de 7.6 procent. Ter vergelijking: staatsobligaties behaalden een rendement van 4.2 procent en investment grade corporate bonds 4.9 procent.

Dezelfde ontwikkeling is ook te zien bij de Global Markt Portfolio. Gedurende dezelfde periode daalde het aandeel van ILB’s van ongeveer 2.4 procent naar 1.9 procent. Nog altijd een daling van zo’n 19.1 procent. De grootste stijging in allocatie tussen 2012 en 2021 bij vastrentende waarden is overigens te zien bij staatsobligaties. In acht jaar tijd steeg de allocatie van 28.5 procent naar 31.1 procent.

Een goede inflatiebeschermer

De vraag is in hoeverre pensioenfondsen zich willen indekken tegen het inflatierisico. Zij sturen nu immers voornamelijk op de nominale dekkingsgraad, en dan heeft inflatiebescherming niet de hoogte prioriteit. Dit zou kunnen veranderen in het nieuwe stelsel met een dekkingsgraadloos systeem waarbij gestuurd wordt op een reëel pensioen. ILB’s zijn dan een goede inflatiebeschermer, maar ze zijn inmiddels duur geworden. De ingeprijsde inflatie voor 2022 en 2023 is hoog. De consensus van economen blijft de hoge inflatie echter als voorbijgaande aard beschouwen. Na 2023 liggen de inflatieverwachtingen dicht bij de doelstellingen van de centrale banken. Dan wordt indekken tegen inflatie misschien minder duur.

Preview ontvangen? Preview Expected Returns

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.