rendements verwachtingen - Alpha Research

Vermogensbeheerders stellen rendements verwachtingen naar boven bij

24 april 2023

Uit het laatste Expected Returns rapport van Alpha Research blijkt dat vermogensbeheerders in het eerste kwartaal van dit jaar positiever zijn geworden over de lange termijn vooruitzichten van zowel aandelen als vastrentende waarden. Alpha Research bepaalt het verwachte rendement aan de hand van de consensus van de verwachtingen van meer dan 40 vermogensbeheerders wereldwijd met een gezamenlijk beheerd vermogen van 28.935 miljard US dollar.

Verwachtingen naar boven bijgesteld

In de afgelopen jaren was er een neerwaartse trend in de lange termijn verwachtingen van vermogensbeheerders voor beleggingsrendementen. Sinds het begin van 2022 is er echter een kentering zichtbaar en zijn verwachtingen naar boven bijgesteld. Deze kentering ligt in lijn met het oplopen van de rente. In het eerste kwartaal van dit jaar is de rente echter gestagneerd, maar zijn de verwachte beleggingsrendementen verder opgelopen.

Voor wereldwijde aandelen bedraagt het verwachte rendement voor de komende 10 jaar gemiddeld 6,8% per jaar. Dit is een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2022 van 0,3%. Binnen aandelen zijn de verwachtingen het hoogste gespannen voor opkomende markten, waarvoor het verwachte rendement 8,6% op jaarbasis bedraagt. Voor Japan wordt met 5,9% het laagste rendement verwacht.

Binnen vastrentende waarden wordt voor wereldwijde overheidsobligaties een rendement verwacht van 2,8% op jaarbasis en wordt voor meer risicovolle hoogrenderende obligaties gemiddeld 5,2%. Net als binnen aandelen, liggen de verwachte rendementen in opkomende markten het hoogste. Voor in US-dollars gedenomineerde overheidsobligaties bedraagt het verwachte rendement 6,5%.

Binnen alternatives lopen de verwachtingen behoorlijk ver uit elkaar. Ondanks dat het verwachte rendement voor private equity dit kwartaal 0,20% naar beneden is bijgesteld, blijven de verwachtingen hier het hoogst gespannen met een verwacht rendement van 9,4% op jaarbasis.

Valuta-impact Amerikaanse Dollar drukt Euro rendementen

Er moet nog een aanpassing voor de valuta-effecten worden gemaakt, omdat de verwachte rendementen zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars. In Euro komen de rendementen op basis van de Euro Dollar Forwards 0,6% lager uit, waarmee de verwachte opbrengst van aandelen wereldwijd in Euro voor de komende 10 jaar 6,2% bedraagt.

Alpha Research berekent ook de consensus risicopremies, namelijk door de verwachte rendementen op overheidsobligaties van de verwachte aandelenrendementen af te trekken. De verwachte risicopremie voor Amerikaanse aandelen bedraagt gemiddeld 3,4%, voor Europese aandelen bedraagt de risicopremie 5%. Voor alle regio’s zijn de risicopremies de afgelopen 12 maanden afgenomen.

Naast de consensus verwachte rendementen berekent Alpha Research een verwacht rendement voor aandelen aan de hand van vier bouwstenen:

  1. reële winstgroei
  2. dividendopbrengst
  3. inflatie
  4. waardering (‘Valuation PE’)

Als voorbeeld ziet u op de afbeelding Global Equities. Hier is het opvallend dat de positieve bijstellingen in het afgelopen kwartaal het gevolg zijn van een hogere waarderingscomponent, terwijl de overige componenten juist iets lager worden ingeschat.

Vermogensbeheerders stellen rendements verwachtingen naar boven bij - Alpha Research - april 2023

Blijf op de hoogte

Elk kwartaal publiceert Alpha Research het Expected Returns rapport. De informatie in het rapport geeft inzage in vrijwel elke asset class en geeft zicht op de meest recente lange termijn verwachtingen en overwegingen voor een multi-asset portefeuille. Ga voor meer informatie en abonneren naar: Expected Returns

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.