Privacy Verklaring

De Website http://www.alpharesearch.nl/ (hierna: “de Website”) is samengesteld en wordt beheerd door Alpha Research (hierna: AR), gevestigd te Delft (kantooradres: Oude Delft 37, 2611 BB Delft), KvK 54731895.

Voor de Website geldt het onderstaande privacy beleid.

Algemeen

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AR houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens worden verwerkt, bijgehouden door en gebruikt voor de doeleinden van AR. AR verbindt zich tot het verantwoordelijke beheer, gebruik en de bescherming van uw persoonsgegevens op de Website. Het privacybeleid  geeft de verschillende soorten persoonsgegevens aan die AR verzamelt, hoe AR ze gebruikt, met wie AR ze deelt, en de keuze die u heeft omtrent de persoonsgegevens die u met AR wenst te delen. U dient zich ervan bewust te zijn dat, afhankelijk van de plaats op de Website vanwaar u toegang krijgt tot een bepaald product of dienst of een bepaald product of dienst kiest, u gevraagd kan worden om verschillende of bijkomende persoonsgegevens in te geven.

Verbruiksgegevens

Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. AR gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Persoonsgebonden informatie

Indien u zich op de website als professionele belegger registreert d.m.v. persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres) geeft u toestemming voor het gebruik ervan zoals hierna wordt beschreven. AR gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van AR of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten van AR, dan kunt u zich afmelden.

U heeft het recht om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens, zoals die werden verzameld en verwerkt door AR. Om toegang te krijgen tot en/of een wijziging of schrapping van uw persoonsgegevens te krijgen, kunt u een e-mail sturen van AR.

Niet-persoonsgebonden informatie

Van gebruikers die zich niet registeren, leggen wij alleen vast van welke website u komt en waarvandaan u met de website verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om AR te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten.

Van tijd tot tijd kan AR eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de Website, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun websites de Website van AR heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van de Website.

Sites van derden

Conform de Algemene Voorwaarden van de Website is AR niet verantwoordelijk voor de privacy maatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de Website zijn gekoppeld of als u via de Website andere sites bezoekt. AR raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacy beleid deze sites hanteren.

Wijzigingen

AR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig deze verklaring voor het privacy beleid van AR.